Teamleder, Korsvej Mejeri - Fredericia

Har du lyst til at stå i spidsen for et engageret team og spille en aktiv rolle i løbende at forbedre vores processer og arbejdsmetoder? Brænder du desuden for at inspirere, motivere og coache dit team, så de går glade på arbejde og leverer deres allerbedste? Så har du det helt rigtige fundament for dette spændende job som Teamleder på Korsvej Mejeri ved Fredericia. Vi er 130 medarbejdere, der sammen producerer årligt ca. 5.200 ton ost, som sælges til markeder i primært Europa. Vores produkter kendetegnes ved høj forædling, kvalitet og innovation.

Bliv leder for 30 engagerede medarbejdere

Som Teamleder i skæreri-/pakkeriafdelingen er din primære opgave at sikre, at sikkerhed og kvalitet er i top, og at vi lever op til vores egne samt myndighedernes skrappe krav til fødevareproduktion. Vi har et stort fokus på sikkerhed og alle medarbejdere på mejeriet arbejder efter en 0-ulykke adfærd.

Du får til opgave at sørge for, at produktiviteten er så høj som mulig, tilsikre en optimal drift samt overholdelse af deadlines. Med LEAN som fundament gennemfører du dagligt opfølgning på produktionen og du identificerer områder, der kan optimeres. I det hele taget har du fokus på processerne, som du trimmer og tilpasser løbende. Din arbejdstid er typisk eftermiddag og aften mandag til torsdag, således du har daglig kontakt med dine forskellige skiftehold. Du refererer direkte til Pakkerichefen.

Det er i høj grad en dynamisk stilling med fokus på drift men også ledelse. Det er således dit ansvar at motivere, sætte retning og udvikle dine medarbejdere, blandt andet via udviklingssamtaler, hvor du har fokus på medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø samt opfølgning på aftalte mål. Du inddrager dine medarbejdere i beslutningsprocesserne for at øge deres arbejdsglæde og skærpe interessen for de daglige opgaver. Du sikrer god kommunikation om igangværende og kommende aktiviteter. Det er samtidig vigtigt, at du vil være med til at præge udviklingen i afdelingen og drive arbejdet med løbende forbedringer.

Du kan se frem til en ansvarsfuld stilling på en attraktiv arbejdsplads, hvor du får frihed til at arbejde selvstændigt og rig mulighed for personlig og professionel udvikling – blandt andet ved at indgå som bidragsyder i forskellige tværorganisatoriske projekter. Stillingen giver dig også en stor kontaktflade på tværs af mejeriet og eksternt til f.eks. udstyrsleverandører og kunder.

Leder der kan motivere og udvikle

Du har en uddannelse inden for mejeri-, proces-, fødevareproduktion eller lignende og har formodentlig allerede haft dit første lederjob. Her har du bevist, at dine motiverende og engagerende metoder virker, og at du er i stand til at få dit team til at yde toppræstationer. Du er vant til at anvende Lean som effektiviseringsværktøj og har blik for, hvordan vi styrker produktionen ved hjælp af løbende forbedringer. Derudover er du i stand til at sætte trumf på, så vi hele tiden har de rigtige ressourcer til rådighed.

Det er en fordel hvis du har genskab til SAP.

Din indsats bliver bedømt ud fra, om du er i stand til at nå de aftalte mål med hensyn til trivsel, kvalitet, forbedringer og økonomi. Du arbejder ud fra tesen om, at hvis man involverer sine medarbejdere, så opnår man højt engagement og de bedste arbejdsforhold.

Ansøgning og kontakt

Du bedes venligst søge stillingen senest den 27. januar 2019. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Søren Borup Andersen tlf. +45 72 30 49 35. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøg venligst via dette link 

#LI-DNP

Denmark