Teamleader til Kørselscenter Vest, Nr. Vium

Kan du påtage dig en lederrolle som Teamleader på Kørselscenter Vest?
Til daglig koordinerer og indsamler vi 4,4 millioner kg råmælk hos vores landmænd i Danmark som i øvrigt ejer Arla Foods og vi udbringer 400.000 kg fodervalle til landmænd. Vi samler mælk 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Centret har en vaskehal som vasker vore indsamlingsbiler, samt sørger for vask og tømning af en stor del af de lastbiler som leverer valle til Danmark Protein. Centeret har 100 medarbejdere og 20 store vognenheder fordelt på 3 garager i Holstebro, Nr. Vium samt Tistrup. Du bliver tilknyttet centret i Nr. Vium hvor vi har vor administration.

Driftsoptimering og arbejdsmiljø
I tæt samarbejde med kørselschefen og den øvrige kørselsledelse, sørger du for den daglige ledelse af og kontakten til chauffører og vaskefolk på kørselscentret hvor høj trivsel blandt medarbejderne er vigtigt. Du afholder udviklingssamtaler med medarbejdere og sikrer at de rette kompetencer og ressourcer er til stede i afdelingen.

Du er endvidere ansvarlig for den daglige drift som bl.a. omfatter:

  • CIP optimering
  • Sikrer optimal drift af vaskehal
  • Tager Lead på arbejdsmiljø arbejdet
  • Holder vores uddannelsesmateriale opdateret
  • Deltager i opgaver vedrørende kvalitetskontrol i Arla Foods

Du vil desuden blive involveret i projektarbejde, der vedrører indsamlingen af mælk og drift af vaskehaller i hele Danmark. Du kan se frem til en spændende og udfordrende stilling med gode udviklingsmuligheder og en stor kontaktflade internt og eksternt.

Teamleader gerne med mejeriteknisk baggrund og gennemslagskraft
Dit hjerte banker for Logistik og optimering, gerne uddannet mejeritekniker/procesteknolog eller anden relevant baggrund og med 2-4 års erfaring. Du har deltaget i projektarbejde gerne med kendskab til CIP optimering og har du erfaring med personaleledelse er det en fordel. Du kan arbejde selvstændigt og bevarer overblikket, når det går stærkt. Med din naturlige gennemslagskraft og uformelle omgangstone bidrager du til en god stemning i vores afdeling. Sidst, men ikke mindst arbejder du rutineret med IT-værktøjer.

Ansøgning og kontakt
Send venligst din ansøgning hurtigst muligt og senest den 26. november, da vi vurderer ansøgningerne løbende.  Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Transport manager Ole Boye Madsen på tlf. +45 8938 1651.

Ansøg venligst via dette LINK 

*LI-HF

Denmark