Kvalitetskoordinator til Global QEHS, Aarhus

Er du klar til at træde ind i et ambitiøst, agilt og internationalt team af administrative specialister inden for vurdering af råvarer og leverandører? Og vil du have værdifuld erfaring inden for international kvalitetssikring?

Som en del af Global Supplier Assurance-teamet, Global QEHS i Aarhus, bidrager du til at sikre, at vores råvarespecifikationer til Arlas produkter er opdaterede, samt at vores leverandører lever op til de gældende krav.

Du opretholder kvalitetsstandarderne i Arla Foods’ leverandør- og råvare-setup
Som kvalitetskoordinator vil din primære opgave være at yde administrativ support til vores faglige specialister, Supplier Assurance Managers. Du er med til at sikre høj og valid datakvalitet i dokumentationen af specifikationer på vores råvarer og rapportering af vores leverandørgodkendelser.  Med støtte fra vores faglige specialister evaluerer du dokumentationen af vores ingrediensspecifikationer, leverandører og supporterer vores brugere, leverandører og specialister ift. at sikre valid og tilgængelig dokumentation. Derudover vil du assistere på projekter omkring ingredienser og leverandørstyring. Nærmere bestemt vil du:

  • Sikre opfølgning på mails til vores fælles Supplier Assurance-mailboks
  • Udarbejde evaluering af råvarespecifikationer og sikre opfølgning med de rette interne og eksterne samarbejdspartnere
  • Supportere planlægningen af leverandøraudits samt evalueringen af supplier questionnaires og sikre opfølgning med de rette interne og eksterne interessenter
  • Sikre, at alt data er standardiseret, at alle specifikationer og certifikater er gældende, samt at supplier assessments og auditrapporter er tilgængelige i vores systemer
  • Administrative opgaver som understøtter brugen af vores IT-systemer til leverandør- og råvareinformation
  • Trække data i forbindelse med rapportering af KPI compliance

Laboratorietekniker, procesteknolog eller lignende med sans for struktur
Du har en relevant mellemlang uddannelse som eksempelvis levnedsmiddeltekniker, procesteknolog, laboratorieassistent, tekniker eller bioanalytiker. Det er en fordel, hvis du har erfaring med området og har kendskab til fødevaresikkerhed, mikrobiologi eller kemi samt standarder som BRC, IFS og FSSC22000. Samtidig er det vigtigt, at du trives med administrativt arbejde, har sans for systematik, struktur og orden.

Du har desuden gode kommunikative evner, og det er et krav, at du taler og skriver flydende engelsk, så du kan koordinere med eksterne leverandører såvel som kolleger internt i organisationen og internationalt. Samtidig betyder din vedholdenhed og personlige gennemslagskraft, at du kan påvirke de rette samarbejdspartnere for at sikre, at vi når de opsatte mål.

Ansøgning og kontakt
Hvis du vil være en del af Global Supplier Assurance? Så send os din ansøgning snarest muligt. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Supplier Assurance Director Karen Nejsum: +45 8733 2722.

 Ansøg venligst via dette LINK 

*LI-HF

Denmark