Driftsingeniør med teamlederpotentiale, ARINCO - Videbæk

Driftsingeniør med fokus på sikkerhed, kvalitet og optimering

Som driftsingeniør i pakkeriet vil du få en alsidig rolle. Du vil komme til at arbejde med support til driften og projekter som understøtter og udvikler denne indenfor sikkerhed, kvalitet og produktivitet.  Du vil få en bred kontaktflade til medarbejdere, ledere og specialister på ARINCO og AFI, og i forbindelse med projekter, vil du skulle arbejde sammen med leverandører.

Driftsingeniør med erfaring i forandringsledelse

Din hverdag kommer til at foregå i pakkeriet. Vor 1. prioritet er sikkerhed og du vil blive nøglespilleren der hjælper os med at forbygge ulykker, ved at arbejde tilbundsgående med vore ”nærved ulykker”. Vor 2. prioritet er kvalitet. Til sikring af kvalitet, har vi en lang række systemer og procedurer, som skal vedligeholdes og forbedres.  Du vil udgøre en vigtig ressource i dette arbejde. Vor 3. prioritet er produktivitet. Vi arbejder med LEAN, Performance Management og LCO (Line Centric Organization) og du kan se frem til at blive engageret i dette arbejde, blandt andet i forbindelse vedligeholdelse og udvikling af vores Performance Management system.

Driftsingeniør med teamlederpotentiale

Din baggrund kan være ingeniør, maskinmester, projektleder eller andet. Vi ønsker os en person med teorien på plads i udgangspunktet, men har du solid relevant arbejdserfaring som afsæt til din ansøgning hører vi også gerne fra dig. ARINCO udvikler sig og vi har behov for at supplere teamlederstaben i pakkeriet indenfor de næste år. Det er tanken at driftsingeniørstillingen skal agre fødekanal til denne stilling og derfor er det ønskeligt, at ansøgeren har en ambition om at blive leder på sigt.

Baggrund, ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Pakkerichef Mikkel B. Rasmussen på +45 9994 2005.

Ansøg venligst via dette link.

#LI-HF

Denmark