Indhold

Landbrug

Hvad er et bæredygtigt landbrug?

Landbrug

I samarbejde med vores andelshavere har vi opstillet ambitiøse mål for landbrugsmetoder, dyrevelfærd og foderkvalitet. Kvalitetsprogrammet Arlagården, som er indført i Danmark og Sverige, samt forskellige andre lokale initiativer sikrer, at vi opfylder alle gældende krav til mælkekvalitet, miljøtiltag på de enkelte gårde samt dyrevelfærd. Det er vores måde at påtage os et medansvar for et bæredygtigt landbrug.


”Vi støtter et bæredygtigt landbrug.”

 

Samarbejde
Vi har et tæt samarbejde med vores mælkeleverandører, og vi støtter landbrugsmetoder, som sikrer et bæredygtigt landbrug på både kort og langt sigt.

 

Kvalitetsprogram
Vi sikrer, at alle mælkeleverandører indfører og opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer under hensyntagen til lokale forhold.

 

Miljø
Vi opfordrer alle vores mælkeleverandører til at værne om miljøet.

 

Dyrevelfærd
Vi tilskynder og støtter vores mælkeleverandørers indsats for at anvende de nyeste landbrugsmetoder, særligt når det gælder dyrevelfærd, for fortsat at forbedre dyrenes livskvalitet og fysiske rammer.

 

Foder
Vi sikrer, at produktion og/eller brug af foder og andre råmaterialer på gårdene opfylder bestemte krav til kvalitet og sikkerhed.

 

Afregning
Vi sikrer, at vores leverandører modtager en rimelig betaling for mælk ved at anvende betalingsprincipper, der er baseret på indhold, kvalitet og markedsværdi.

 

Opfølgning
Vi har et indarbejdet program for regelmæssige besøg hos vores mælkeleverandører i Danmark, Sverige og Storbritannien for at sikre, at de opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer.

Læs: Kvalitetsprogrammet Arlagården


Vidste du at...

80 procent af Arlas udledning af drivhusgasser kommer fra gården. Derfor er det vigtigt, at vi tager et større ansvar her.